Articles i formació

Títol

Descripció

Document

A propòsit del TDAH

Material de suport per a una xerrada sobre TDAH adreçada a personal mèdic i sanitari

CELF-V

Sessió de formació sobre el test CELF-V impartida per encàrrec del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Prematuritat i llenguatge

Xerrada sobre prematuritat i llenguatge adreçada a l'Associació Catalana de l'Atenció Precoç

>