EQUIP PROFESSIONAL

Teresa Vilardaga i Meseguer

Direcció.
Especialista Universitària en Neuropsicologia Infanto Juvenil. Màster en Trastorns de l'aprenentatge. Màster en Psicologia Clínica Infantil. Màster en Altes Capacitats. Psicopedagoga i Logopeda. Expert universitari en Psiquiatria. Acreditació ADI-R i ADOS.
Col·laboració Vall Hebron. Membre de grup de treball de l’Associació de Pediatria Catalana.

Dr. Manel Roig - Quilis

Ex Cap Servei Hospital Vall Hebron. Membresía de Honor de la Sociedad Espanyola Neurologia. Premi Excel·lència Professional del Col·legi Metges. Profesor visitante. Universidad de Thomas Jefferson. Científico visitante de Filadelfia. Universidad presbiteriana de Colombia New-York Neuròleg Consultor del Hospital Universitari Quiron-Dexeus.

Belén Cumplido

Logopeda. Màster en Psicologia Clínica Infantil. Màster en Neuropsicologia Infanto Juvenil. Acreditació ADI-R i ADOS-2. Membre de grup de treball de l’Associació de Pediatria Catalana.

Sara García

Psicòloga Infanto Juvenil. Màster en Psicopedagogia. Especialitat en Orientació i Intervenció a Secundària. Acreditació ADOS-2.

Laia Canas

Logopeda. Especialista en reeducacions.

Cristina Navarro

Logopeda. Especialista en reeducacions.

Olivia Ottewell

Psicòloga especialitzada en Psicologia Clínica i Educacional. Màster en Psicopedagogia. Especialitzada en Educació Formal. Acreditació ADOS-2.

Arantxa Rodríguez

Psicòloga. Especialista en Infantil Juvenil.

Maria Fernández

Logopeda. Màster en Neurodesenvolupament.
Acreditació ADOS-2. Especialista en reeducacions.


Cristina Peralta

Pedagoga. Màster en Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge


>