Psicologia Clínica

No és estrany trobar nens i adolescents que precisen d’un ajut professional puntual per a superar petits entrebancs que interfereixen negativament en els diferents àmbits de la seva vida (escolar, familiar, d’amistats...)

Oferim suport psicològic portat per psicòlogues infanto-juvenils adreçades a modificar conductes dins del marc familiar o escolar. Assessorament familiar.

>