Logopèdia

Té per objectiu la reeducació i rehabilitació de totes les vessants del llenguatge tant oral com escrit, així com de les disfuncions en el procés de la comunicació.

Intervenció logopèdica per a:

  • Retards de parla i/o llenguatge
  • Dislàlies
  • TEL (Trastorn Específic del Llenguatge)
  • Dificultats de lectura i escriptura
  • Trastorns de la comunicació.

 

Indicat en nens que:

  • Presenten una parla infantil o difícil d’entendre per processos de simplificació de la parla .
  • Observem que disposen d’uns recursos lingüístics pobres que els fa difícil expressar-se.
  • Els costa d'aprendre el procés lector i escriptor.
  • Mostren dèficits d'intencionalitat comunicativa i/o cognició social.

Té per objectiu la reeducació i rehabilitació de totes les vessants del llenguatge tant oral com escrit, així com disfuncions en el procés de la comunicació.

>